banner

Davet

Değerli Meslektaşlarımız,


Sanal ortamda 6 - 9 Ekim 2021 tarihleri arasında yapmayı plandığımız XIV. Uluslararası Türk Omurga Kongresi için birçok katılımcımızdan kongrenin yüz yüze yapılması konusunda geri bildirimler almış bulunmaktayız.


Dernek Yönetim Kurulu ve Kongre Düzenleme Komitesi gelen bildirimleri dikkatle değerlendirmiştir. Meslektaşlarımızdan  ve endüstriden gelen geri bildirimler doğrultusunda çevrim içi kongrenin bilimsel ve sosyal açıdan beklentileri karşılamayacağını değerlendirdik ve kongremizin geçmiş yıllarda olduğu gibi yüz yüze yapılmasına karar verdik.


Kongre eş başkanlarımızdan sevgili arkadaşımız Prof. Dr. Kadir Kotil’i çok yakın bir zamanda, çok erken yaşta kaybettik. Üzüntümüz sonsuz ve acımız çok büyük.


Kongremizi 25 – 28 Mayıs 2022  tarihleri arasında Wyndham Grand İzmir ‘de yüz yüze olarak sevgili arkadaşımızın anısına düzenleyerek acımızı paylaşmak, kendisini anmak ve sevenlerini bir araya getirmek istiyoruz.


Kongremizde ortopedi ve nöroşirürji kökenli omurga cerrahları ile birlikte olacağız. Ayrıca yurtdışından da meslektaşlarımızın da katkı sağlayacağı toplantımızda deneyimlerimizi birbirimize daha verimli bir biçimde aktaracağımızı düşünüyoruz.


Daha önceleri olduğu gibi eğitim kursları, konferanslar, sempozyumlar, tartışmalı oturumlar, çalıştaylar ve bildirilerle omurga sorunlarını detaylı tartışacağız. Yenilikleri ve tartışmalı konuları bütün yönleri ile ele alacağız.


Kongremizin ana konusu “Yaşlanan Omurga” olacaktır. Osteoporozun oluşturduğu omurga sorunlarından, dejeneratif deformitelere kadar birçok ileri yaş omurga sorunu masaya yatırılacaktır. Yaşlanan omurganın yanında destruktif patolojiler, travmalar ve çocukluk çağı deformiteleri gibi konular da ele alınacaktır. Gerek ülkemizden gerekse dünyanın çeşitli ülkelerinden üst düzey bilim insanlarının katılımı ile bilimsel düzeyi yüksek çalışmaların değerlendirileceği bir kongre olacaktır.


2022 yılında sağlıkla ve güvenle buluşmak dileği ile…


Saygı ve sevgilerimizle,


Prof. Dr. Ömer Akçalı
Kongre Başkanı


Prof. Dr. Mehmet Zileli
Kongre Başkanı


Prof. Dr. Kadir Kotil
Kongre Başkanı

Kurullar

KONGRE DÜZENLEME KURULU


KONGRE EŞ BAŞKANLARI

Dr. Ömer AKÇALI

Dr. Mehmet ZİLELİ

Dr. Kadir KOTİL


KONGRE SEKRETERLERİ

Dr. İsmail Safa SATOĞLU
Dr. Hasan Kamil SUCU
Dr. Alihan DERİNCEK
Dr. Ferhat HARMAN


SAYMAN
Dr. Turgut AKGÜL


KONGRE DÜZENLEME KURULU

Dr. Ömer AKÇALI
Dr. Turgut AKGÜL
Dr. Özkan ATEŞ
Dr. Murat BEZER
Dr. Erdal COŞKUN
Dr. Sedat DALBAYRAK
Dr. Gökhan DEMİRKIRAN
Dr. Alihan DERİNCEK
Dr. Serkan ERKAN
Dr. Ferhat HARMAN
Dr. Fatih KESKİN

Dr. Cumhur KILINÇER
Dr. Kadir KOTİL
Dr. Çağatay ÖZTÜRK
Dr. Murat ÖZTÜRK
Dr. İsmail Safa SATOĞLU
Dr. Hasan Kamil SUCU
Dr. Alparslan ŞENKÖYLÜ
Dr. Serkan ŞİMŞEK
Dr. Mehmet TEZER
Dr. Onur YAMAN
Dr. Mehmet ZİLELİ

* Soyad alfabetik olarak sıralanmıştır.

TÜRK OMURGA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU


BAŞKAN
Dr. Erdal COŞKUN


2. BAŞKAN
Dr. Murat BEZER


ÖNCEKİ BAŞKAN
Dr. Ömer AKÇALI


SEKRETER
Dr. Serkan ŞİMŞEK


SAYMAN
Dr. Turgut AKGÜL


ÜYELER

Dr. Sedat DALBAYRAK
Dr. Fatih KESKİN
Dr. Ferhat HARMAN
Dr. Alihan DERİNCEK
Dr. Gökhan DEMİRKIRAN
Dr. Serkan ERKAN

Ömer Akçalı
Turgut Akgül
Nevhis Akıntürk
Ahmet Alanay
Necdet Altun
Özkan Ateş
Ufuk Aydınlı
Haluk Berk
Murat Bezer
Erdal Coşkun
Mustafa Çeliktaş
Ahmet Dağtekin
Sedat Dalbayrak
Ali Dalgıç
Gökhan Demirkıran
Alihan Derincek
Şeref Doğan
Serkan Erkan
Tahsin Erman
Nurullah Ermiş
Yurdal Gezercan
Ahmet Gürhan Gürçay
Azmi Hamzaoğlu
Ferhat Harman
Simin Hepgüler
Serdar Kahraman
Erkan Kaptanoğlu
Oğuz Karaeminoğlu
Fatih Keskin
Cumhur Kılınçer
Esat Kıter
Deniz Konya
Can Koşay
Kadir Kotil
Sait Naderi
Tunç Öktenoğlu
Metin Özalay
Ali Fahir Özer
Erdem Özkara
Çağatay Öztürk
Murat Öztürk
Mehdi Sasani
İsmail Safa Satoğlu
Hasan Kamil Sucu
Cüneyt Şar
Alparslan Şenköylü
Salim Şentürk
Serkan Şimşek
Sait Şirin
Mehmet Tezer
Bekir Yavuz Uçar
Onur Yaman
Muharrem Yazıcı
Mesut Yılmaz
Hakan Yılmaz
Mehmet Zileli

Ana Konular

ANA KONU

Yaşlanan Omurga

* Dejeneratif Süreçler
* Omurga ve Osteoporoz
* Lomber Dar Kanal
* Servikal Spondilotilk Miyelopati ve OPLL
* Dejeneratif Deformiteler
* Yaşlanan Omurgaya Konservatif Yaklaşımlar
* Yaşlanan Omurgada Minimal İnvaziv Yaklaşımlar

* Pediatrik Deformiteler
* Disk Sorunları
* Travmalar
* Tümör ve Enfeksiyonlar

Bildiri Gönderimi


Bildiri Gönderim Son Tarihi: 25 Mart 2022


Yazım Kuralları

Özetler sadece online bildiri sistemi ile kabul edilecektir.

Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.

İsmin ilk harfi büyük, soyismin de tamamı büyük harf olacak şekilde yazılmalıdır.

Örn: Ahmet TEMEL

Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.

Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

Özet başlığının tümü büyük harfle yazılmalıdır.

Örn: XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX XXXX XXXX

Kısaltma açık adının yanında ilk kullanımda parantez içinde belirtilmelidir.

Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.

Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.

Özetin tamamı, başlık adı, yazarlar adı, soyadı hariç olmak üzere 400 kelimeyi geçmemelidir.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.


Dikkat Edilecek Noktalar

Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.

Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.

Özetler gönderildiği şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.

Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Sisteme giriş yapıldığı halde sonlandırılmamış özetler kabul edilmeyecektir.


Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Hakemleri tarafından yapılacaktır. Kabul edilen bildirinin kongre programında yer alması için yazarlardan en az birinin kongre kaydı yaptırması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.


Bilimsel Program

Güncelleniyor..

Genel Bilgiler

GENEL BİLGİLER


Kongre Merkezi :

XIV. Uluslararası Türk Omurga Kongresi; 25 – 28 Mayıs 2022 tarihlerinde Wyndham Grand İzmir Otel’de gerçekleştirilecektir.


Kongrenin Dili :

Kongre’nin resmi dili Türkçe ve İngilizce’dir.


Katılım Sertifikası :

Kongreye kayıt yaptıran tüm katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.


Davet Mektubu :

Kayıt işlemini yaptırmış tüm katılımcılara talep ederlerse davet mektubu gönderilecektir. Bu mektup sadece katılımcının kurumundan izin almasına yardımcı olmak amacını taşımaktadır.


Sergi Alanları :

Kongre süresince ilaç, tıbbi malzeme ve kitap alanlarında ürün sahibi firmaların, ürünlerini sergileyebilmesi amacıyla Wyndham Grand İzmir’de geniş bir alan ayırılmıştır. Sergi alanlarına girişte kongre kaydı yaptırmış olma şartı aranmaktadır.


Sunu Teslim & Kontrol Odası :

Sunumlarınız sırasında zorluk yaşamamanız için taşınabilir belleklerinizi Microsoft Office altında çalışan programlarda hazırlamanız ve yedeklerini yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Sunumunuzdan önce mutlaka taşınabilir belleklerinizi herhangi bir aksaklık yaşanmaması için sunu teslim / kontrol odasında kontrol etmeniz rica olunur. Tüm salonlarda dizüstü bilgisayar ve görüntüleme cihazları bulunacaktır. Sunumlar taşınabilir bellek ile teslim edilmelidir. Kişisel bilgisayarlardan sunum yapılmak istenildiği taktirde salon içinde bulunan teknik masaya bilgi verilmesi gerekmektedir. Herhangi bir aksaklık yaşanmaması için sunumlarınızı oturum saatinizden en az 1 saat önce yayına hazırlaması için slayt odasına teslim etmeniz gerekmektedir.


Bildiri Gönderimi :

Bildiriler Online Bildiri Modülü (www.spinecongress2022.com) kullanılarak online olarak gönderilecektir. Özetler gönderildiği şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.


Posterler :

Sözel bildiri olarak seçilmeyen klinik çalışmalar e-poster şeklinde sisteme yüklenecek ve katılımcılar tarafından kongre süresince izlenebilecektir.

ÖNEMLİ TARİHLER


Otele Giriş Tarihi
Otelden Çıkış Tarihi
Kongrenin Başlangıcı
Kongrenin Bitişi
Bildiri Gönderiminin Son Günü
Erken Kayıt - Konaklama Fiyatının Son Günü
: 25 Mayıs 2022
: 28 Mayıs 2022
: 25 Mayıs 2022 / Saat 13:00
: 28 Mayıs 2022 / Saat 12:00
: 25 Mart 2022
: 15 Mart 2022

Kayıt Bilgileri ONLINE KAYIT

KONAKLAMALI KAYIT ÜCRETLERİ KONAKLAMALI KAYIT FORMU

3 GECELİK / KAYIT & KONAKLAMA PAKET ÜCRET
WYNDHAM GRAND İZMİR
Kayıt Tipi Erken Kayıt
15 Mart 2022 ve Öncesi
Geç Kayıt
15 Mart 2022 Sonrası
Tek Kişilik Oda Çift Kişilik Odada
Kişi Başı
Tek Kişilik Oda Çift Kişilik Odada
Kişi Başı
Uzman Kayıt Konaklama 3.850,00 TL 3.150,00 TL 4.500,00 TL 3.800,00 TL
Asistan Kayıt Konaklama 3.200,00 TL 2.800,00 TL 3.650,00 TL 3.250,00 TL
Firma Temsilcisi 3.850,00 TL 3.150,00 TL 4.500,00 TL 3.800,00 TL
Rekafatçi Farkı 1.250,00 TL

Konaklamalı kayıt ücretlerine dâhil olan hizmetler;

 • *  Konaklamalı kayıt ücretlerine %18 KDV dahil değildir
 • *  25 Mayıs giriş, 28 Mayıs çıkış olmak üzere 3 gece konaklama,
 • *  İki Kişilik Odada Kişi Başı ücretlerin geçerli olabilmesi için her iki kişinin kongre katılımcısı olması gerekmektedir. Hekim, Firma Temsilcisi dışında katılım sağlayan refakatçiler (eş,çocuk vb.) için katılımcı tek kişilik oda ücretine ek olarak refakatçi farkı tahsil edilecektir.
 • *  Açık büfe sabah kahvaltısı, kongre süresince alınacak çay-kahve molaları ve öğle yemekleri,
 • *  Açılış Kokteyli,
 • *  Tüm bilimsel oturum ve aktivitelere katılım hakkı,
 • *  Bilimsel ve ticari sergi alanlarına giriş hakkı,
 • *  Kongre dokümanları; çanta, program ve bildiri özetleri kitabı, yaka kartı, katılım sertifikası,
 • *  Günlük kongre kayıt işlemi yapılmayacaktır.


KONAKLAMASIZ KAYIT ÜCRETLERİ KONAKLAMASIZ KAYIT FORMU

Kayıt Tipi Erken Kayıt
15 Mart 2022 ve Öncesi
Geç Kayıt
15 Mart 2022 Sonrası
Uzman 1.950,00 TL 2.100,00 TL
Asistan 1.250,00 TL 1.500,00 TL
Firma Temsilcisi 1.750,00 TL 1.900,00 TL
Davetli Konuşmacı 1.400,00 TL
Refakatçi 1.250,00 TL

Konaklamasız kayıt ücretlerine dâhil olan hizmetler;

 • * Konaklamasız kayıt ücretlerine %18 KDV dahil değildir.
 • * Kongre süresince alınan çay kahve molaları ve öğle yemekleri,
 • * Açılış Kokteyli,
 • * Tüm bilimsel oturum ve aktivitelere katılım hakkı,
 • * Bilimsel ve ticari sergi alanlarına giriş hakkı,
 • * Kongre dokümanları; çanta, program ve bildiri özetleri kitabı, yaka kartı, katılım sertifikası,
 • * Günlük kongre kayıt işlemi yapılmayacaktır.


İPTAL KOŞULLARI

 • * İptal talepleri yazılı olarak bildirilmelidir.
 • * 15 Mart 2022 tarihine kadar bildiren iptallerde ücretin tamamı iade edilecektir.
 • * 15 Mart 2022’den sonra yapılacak iptallerde iade yapılmaz. İsim değişikliği yapılabilir
 • * Tüm iade işlemleri kongre bitiminde yapılacaktır.


Banka Hesap Bilgileri

Hesap Adı : Ege Üs Kongre Danışmanlık Turizm ve İnş.San.Tic.Ltd.Sti
Banka Adı : Türkiye İş Bankası Alsancak Şube (3401)
TL Hesap Numarası : 973532 IBAN : TR08 0006 4000 0013 4010 9735 32


* Ödemelerinizde mutlaka kayıt yaptırdığınız organizasyonun adını ve ödeme yapılan kişinin ismini belirtiniz.

İletişim