banner

Davet

Değerli Meslektaşlarımız,


Sanal ortamda 6 - 9 Ekim 2021 tarihleri arasında yapmayı plandığımız XIV. Uluslararası Türk Omurga Kongresi için birçok katılımcımızdan kongrenin yüz yüze yapılması konusunda geri bildirimler almış bulunmaktayız.


Dernek Yönetim Kurulu ve Kongre Düzenleme Komitesi gelen bildirimleri dikkatle değerlendirmiştir. Meslektaşlarımızdan ve endüstriden gelen geri bildirimler doğrultusunda çevrim içi kongrenin bilimsel ve sosyal açıdan beklentileri karşılamayacağını değerlendirdik ve kongremizin geçmiş yıllarda olduğu gibi yüz yüze yapılmasına karar verdik.


Kongre eş başkanlarımızdan sevgili arkadaşımız Prof. Dr. Kadir Kotil’i çok yakın bir zamanda, çok erken yaşta kaybettik. Üzüntümüz sonsuz ve acımız çok büyük.


Kongremizi 25 – 28 Mayıs 2022 tarihleri arasında Wyndham Grand İzmir ‘de yüz yüze olarak sevgili arkadaşımızın anısına düzenleyerek acımızı paylaşmak, kendisini anmak ve sevenlerini bir araya getirmek istiyoruz.


Kongremizde ortopedi ve nöroşirürji kökenli omurga cerrahları ile birlikte olacağız. Ayrıca yurtdışından da meslektaşlarımızın da katkı sağlayacağı toplantımızda deneyimlerimizi birbirimize daha verimli bir biçimde aktaracağımızı düşünüyoruz.


Daha önceleri olduğu gibi eğitim kursları, konferanslar, sempozyumlar, tartışmalı oturumlar, çalıştaylar ve bildirilerle omurga sorunlarını detaylı tartışacağız. Yenilikleri ve tartışmalı konuları bütün yönleri ile ele alacağız.


Kongremizin ana konusu “Yaşlanan Omurga” olacaktır. Osteoporozun oluşturduğu omurga sorunlarından, dejeneratif deformitelere kadar birçok ileri yaş omurga sorunu masaya yatırılacaktır. Yaşlanan omurganın yanında destruktif patolojiler, travmalar ve çocukluk çağı deformiteleri gibi konular da ele alınacaktır. Gerek ülkemizden gerekse dünyanın çeşitli ülkelerinden üst düzey bilim insanlarının katılımı ile bilimsel düzeyi yüksek çalışmaların değerlendirileceği bir kongre olacaktır.


2022 yılında sağlıkla ve güvenle buluşmak dileği ile…


Saygı ve sevgilerimizle,


Prof. Dr. Ömer Akçalı
Kongre Başkanı


Prof. Dr. Mehmet Zileli
Kongre Başkanı


Prof. Dr. Kadir Kotil
Kongre Başkanı

WEB SİTESİ SPONSORU
DESTEKLEYEN KURUMLAR

Tubitak tarafından desteklenmektedir.

Kurullar

KONGRE DÜZENLEME KURULU


KONGRE EŞ BAŞKANLARI

Dr. Ömer AKÇALI

Dr. Mehmet ZİLELİ

Dr. Kadir KOTİL


KONGRE SEKRETERLERİ

Dr. İsmail Safa SATOĞLU
Dr. Hasan Kamil SUCU
Dr. Alihan DERİNCEK
Dr. Ferhat HARMAN


SAYMAN
Dr. Turgut AKGÜL


KONGRE DÜZENLEME KURULU

Dr. Ömer AKÇALI
Dr. Turgut AKGÜL
Dr. Özkan ATEŞ
Dr. Murat BEZER
Dr. Erdal COŞKUN
Dr. Sedat DALBAYRAK
Dr. Gökhan DEMİRKIRAN
Dr. Alihan DERİNCEK
Dr. Serkan ERKAN
Dr. Ferhat HARMAN
Dr. Fatih KESKİN
Dr. Cumhur KILINÇER

Dr. Esat KITER
Dr. Kadir KOTİL
Dr. Çağatay ÖZTÜRK
Dr. Murat ÖZTÜRK
Dr. İsmail Safa SATOĞLU
Dr. Hasan Kamil SUCU
Dr. Alparslan ŞENKÖYLÜ
Dr. Serkan ŞİMŞEK
Dr. Mehmet TEZER
Dr. Onur YAMAN
Dr. Mehmet ZİLELİ

* Soyad alfabetik olarak sıralanmıştır.

TÜRK OMURGA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU


BAŞKAN
Dr. Erdal COŞKUN


2. BAŞKAN
Dr. Murat BEZER


ÖNCEKİ BAŞKAN
Dr. Ömer AKÇALI


SEKRETER
Dr. Serkan ŞİMŞEK


SAYMAN
Dr. Turgut AKGÜL


ÜYELER

Dr. Sedat DALBAYRAK
Dr. Fatih KESKİN
Dr. Ferhat HARMAN
Dr. Alihan DERİNCEK
Dr. Gökhan DEMİRKIRAN
Dr. Serkan ERKAN

Ömer Akçalı
Turgut Akgül
Nevhis Akıntürk
Ahmet Alanay
Necdet Altun
Özkan Ateş
Ufuk Aydınlı
Haluk Berk
Murat Bezer
Erdal Coşkun
Mustafa Çeliktaş
Ahmet Dağtekin
Sedat Dalbayrak
Ali Dalgıç
Gökhan Demirkıran
Alihan Derincek
Şeref Doğan
Serkan Erkan
Tahsin Erman
Nurullah Ermiş
Yurdal Gezercan
Ahmet Gürhan Gürçay
Azmi Hamzaoğlu
Ferhat Harman
Simin Hepgüler
Serdar Kahraman
Erkan Kaptanoğlu
Oğuz Karaeminoğlu
Fatih Keskin
Cumhur Kılınçer
Esat Kıter
Deniz Konya
Can Koşay
Kadir Kotil
Sait Naderi
Tunç Öktenoğlu
Metin Özalay
Ali Fahir Özer
Erdem Özkara
Çağatay Öztürk
Murat Öztürk
Mehdi Sasani
İsmail Safa Satoğlu
Hasan Kamil Sucu
Cüneyt Şar
Alparslan Şenköylü
Salim Şentürk
Serkan Şimşek
Sait Şirin
Mehmet Tezer
Bekir Yavuz Uçar
Onur Yaman
Muharrem Yazıcı
Mesut Yılmaz
Hakan Yılmaz
Mehmet Zileli

Ana Konular

ANA KONU

Yaşlanan Omurga

* Dejeneratif Süreçler
* Omurga ve Osteoporoz
* Lomber Dar Kanal
* Servikal Spondilotilk Miyelopati ve OPLL
* Dejeneratif Deformiteler
* Yaşlanan Omurgaya Konservatif Yaklaşımlar
* Yaşlanan Omurgada Minimal İnvaziv Yaklaşımlar

* Pediatrik Deformiteler
* Disk Sorunları
* Travmalar
* Tümör ve Enfeksiyonlar

Bildiri Gönderimi


Bildiri Gönderim Son Tarihi: 15 Nisan 2022


Yazım Kuralları

Özetler sadece online bildiri sistemi ile kabul edilecektir.

Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.

İsmin ilk harfi büyük, soyismin de tamamı büyük harf olacak şekilde yazılmalıdır.

Örn: Ahmet TEMEL

Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.

Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

Özet başlığının tümü büyük harfle yazılmalıdır.

Örn: XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX XXXX XXXX

Kısaltma açık adının yanında ilk kullanımda parantez içinde belirtilmelidir.

Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.

Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.

Özetin tamamı, başlık adı, yazarlar adı, soyadı hariç olmak üzere 400 kelimeyi geçmemelidir.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.


Dikkat Edilecek Noktalar

Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.

Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.

Özetler gönderildiği şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.

Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Sisteme giriş yapıldığı halde sonlandırılmamış özetler kabul edilmeyecektir.


Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Hakemleri tarafından yapılacaktır. Kabul edilen bildirinin kongre programında yer alması için yazarlardan en az birinin kongre kaydı yaptırması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.


Bilimsel Program

13.20-18:00 AO SPINE KURSU
Session 1
13:20-13:30 Opening & Welcome
13:30-14:30 General principles Moderators: Serdar Kahraman, Gökhan Demirkıran
13:45-14:00 Osteoporosis and bone metabolism Engin Çetin
14:00-14:15 Osteoporotic vertebral fractures in AS&DISH &metabolic disease Burak Akesen
14:15-14:30 Discussion All Faculty
Session 2
14:30-15:30 Osteoporotic vertebral fractures Moderators: Alpaslan Şenköylü, Serkan Şimşek
14:30-14:45 Radiologic parameters of osteoporotic vertebral fractures and risk analyses Gökhan Demirkıran
14:45-15:00 Medical management of osteoporosis in patients with fracture Murat Songür
15:00-15:15 Conservative management. How should we decide? Cumhur Kılınçer
15:15-15:30 Discussion All Faculty
15:30-15:45 Coffee Break  
Session 3
15:45-16:45 Treatment of osteporotic vertebral fractures Moderators: Metin Özalay, Cumhur Kılınçer
15:45-16:00 Classification of osteoporotic vertebral fractures Thomas Blattert
16:00-16:15 Vertebral augmentation techniques. Is anyone superior? Serdar Kahraman
16:15-16:30 Spinal Instrumentation in osteoporotic bone Thomas Blattert
16:30-16:45 Discussion All Faculty
Session 4
16:45-17:45 Challenges in osteoporotic vertebral fractures Moderators: Esat Kıter, Deniz Konya
16:45-17:00 Management of osteoporotic insufficiency fractures of sacrum Cumhur Öner
17:15-17:30 Complications & revisions in surgical management of osteoporotik vertebral fractures Cumhur Öner
17:30-18:00 Case discussions Esat Kıter, Deniz Konya
18:00-18:20 Açılış Konuşmaları
Kongre Başkanı Dr. Ömer Akçalı
Kongre Başkanı Dr. Mehmet Zileli
TOD Başkanı Dr. Erdal Coşkun
18:20-19:20 Yılın Bildirileri Oturum Başkanları: Hasan Kamil Sucu, Safa Satoğlu
09.00-10.00 Açılış Konferansları  
09:00-09:20 Açılış Konferansı 1: Yaşlanan omurgada spinal cerrahinin sorunları Mehmet Zileli
09.20-09.40 Açılış Konferansı 2: Osteoporozda kırıkları önlemek mümkün mü? Ömer Akçalı
09.40-10.00 Açılış Konferansı 3: Bel ağrısı tanı ve tedavi rehberi Ayşegül Ketenci
10.00-10.20 Kahve Arası  
10.20-12.00 Panel 1: Osteoporotik Kırıklarda Sınıflama ve Tedavi (Kadir Kotil Oturumu) Oturum Başkanları: Ali Arslantaş, Haluk Berk
10.20-10.35 Kadir Kotil'i anarken Ali Arslantaş
10.35-10.50 Osteoporotik kırıkların güncel sınıflamaları Murat Öztürk
10.50-11.05 Konservatif tedavi yaklaşımları Simin Hepgüler
11.05-11.20 Nörolojik hasarlı kırıklara yaklaşım Metin Özalay
11.20-11.35 Minimal invaziv yaklaşımlar Cumhur Kılınçer
11.35-11.50 Açık cerrahiler ve sorunları Haluk Berk
11.50-12.00 Tartışma
12.00-13.00 Öğle Yemeği  
13:00-14.30 Panel 2: Servikal Spondilotik Miyelopati ve OPLL de Tedavi Oturum Başkanları: Serkan Şimşek, Çağatay Öztürk
13.00-13.15 SSM ve OPLL de doğal süreç ve konservatif tedavi Nail Özdemir 
13.15-13.30 SSM de prognozu etkileyen klinik ve radyolojik faktörler Çağatay Öztürk
13.30-13.45 SSM de cerrahi kararı etkileyen faktörler Serdar Kahraman
13.45.14.00 OPLL de cerrahi teknikler Kemal Koç
14.00-14.15 SSM ve OPLL de komplikasyon yönetimi Uygur Er 
14.15-14.30 Tartışma  
14.30-14.45 Ara  
14.45-16.15 Panel 4: Lomber Dar Kanalda Tedavi Oturum Başkanları: Ali Fahir Özer, Esat Kıter
14.45-15.10 Lomber dar kanalda doğal süreç ve konservatif tedavi Kudret Türeyen
15.00.15.15 Lomber dar kanalda cerrahi kararı etkileyen faktörler Erdal Coşkun
15.15-15.30 Lomber dar kanalda minimal invaziv girişimler Alihan Derincek
15.30-15.45 Lomber dar kanalda füzyon cerrahisi teknikleri Nurullah Ermiş
15.45-16.00 Lomber dar kanalda non-füzyon teknikler çalışıyor mu? Ali Fahir Özer
16.00-16.15 Tartışma  
16.15-16.30 Kahve Arası  
16.30-18.05 Keynote Lectures 1 Moderators: Mehmet Zileli, Ömer Akçalı
16.30-16.50 Surgical strategies for elderly ankylosing spondylitis fractures: Pitfalls and solutions Bernhard Meyer
16.50-17:00 Discussion  
17.00-17.20 Anterior interbody fusion: Innovation and you Thomas Blattert
17:20-17.30 Discussion  
17.30-17.50 Burden of disease: Why is spine number 1? Cumhur Öner
17.50-18.05 Discussion  
10.30-12.00 Serbest Bildiri Oturumu 1 Oturum Başkanları: Can Koşay, Onur Ulu
13.00-14.30 Panel 3: Erişkin Spinal Deformiteler Oturum Başkanları: Sedat Dalbayrak, Can Koşay
13.00-13.15 Normal erişkin spinal dizilimi nedir? Can Koşay
13.15-13.30 Erişkin spinal deformitelerin sınıflaması Onur Yaman
13.30-13.45 Erişkinde proksimal bileşke kifozu mu, hastalığı mı? Mehmet Tezer
13.45.14.00 Cerrahi tedavide karar verme Alpaslan Şenköylü
14.00-14.15 Erişkin deformitelerde osteotomiler Sedat Dalbayrak 
14.15-14.30 Tartışma  
14.30-14.45 Ara  
14.45-16.15 Serbest Bildiri Oturumu 4 Oturum Başkanları: Fatih Keskin, Şükrü Çağlar
10.30-12.00 Serbest Bildiri Oturumu 2 Oturum Başkanları: Safa Satoğlu, Mete Karatay
13.00-14.30 Serbest Bildiri Oturumu 3 Oturum Başkanları: Mehmet Aydoğan, Özkan Tehli
14.30-14.45 Ara  
14.45-16.15 Workshop 1 TRIASPINE
14.45-16.15 VBT vetebral body tethering workshop Mehmet Aydoğan
08.30-10.00 Panel 5: Lomber Disk Hernisi Oturum Başkanları: Erdal Coşkun, Ali Şehirlioğlu
08.30-08.45 Lomber disklerin yaşamı ve doğal süreç Mustafa Çeliktaş
08.45-09.00 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon yaklaşımı Elif Akalın
09.00-09.15 Cerrahi endikasyonlar Ender Ofluoğlu
09.15-09.30 Anulus koruyucu Minimal İnvaziv Girişimler Oğuz Karaeminoğulları
09.30-09.45 Mikrodiskektomi, ne zaman enstruman? Bekir Yavuz Uçar
09.45-10.00 Disk cerrahisi sonrası geçmeyen ağrı Salim Şentürk
10.00-10.15 Tartışma  
10.15-10.30 Kahve Arası  
10.30-12.00 Panel 7: Lomber Dejeneratif Cerrahi Sonrası Geçmeyen Ağrı Oturum Başkanları: Mahir Gülşen, Sait Naderi
10.30-10.45 Tanıdaki hatalar ağrının nedenidir Sait Naderi
10.45-11.00 Ameliyat tekniğindeki hatalar ağrının nedenidir Ali Şehirlioğlu
11.00-11.15 Ameliyat sonrası geçmeyen ağrı için tedavi seçenekleri Esat Kıter
11.15-11.30 Dejeneratif omurga cerrahisinde revizyon nedenleri Ender Köktekir
11.30-11.45 İmplant yetmezliğinde revizyon teknikleri Mahir Gülşen
11.45-12.00 Tartışma
12.00-13.00 Öğle Yemeği  
13.00-14.30 Panel 9: Pediatrik Deformitelere Yaklaşım Oturum Başkanları: Kemal Koç, Azmi Hamzaoğlu
13.00-13.15 Bir spinal cerrahın çocuk omurgası konusunda bilmesi gerekenler Muharrem Yazıcı
13.15-13.30 Pediatrik deformitelerde konservatif tedavi protokolleri Gökhan Demirkıran
13.30-13.45 VBT felsefesi, uygulama teknikleri Ahmet Alanay
13.45-14.00 Hibrid skolyoz cerrahisi umut veriyor mu? Azmi Hamzaoğlu
14.00-14.15 Füzyon mu yoksa VBT cerrahisi mi daha rasyonel Akif Kaygusuz
14.15-14.30 Tartışma  
14.30-14.45 Ara  
14.45-16.30 Panel 11: Spinal Cerrahide Komplikasyonların Yönetimi Oturum Başkanları: Abdullah Merter, İlker Solmaz
14.45-15.00 Vaskuler yaralanma ve kanama yönetimi Turgut Akgül
15.00.15.15 Nörolojik yaralanma Mesut Yılmaz
15.15-15.30 Dural hasar Ahmet Gürhan Gürçay
15.30-15.45 İmplant yetmezlikleri neden olur? Abdullah Merter
15.45-16.00 Omurga cerrahisinde medikolegal sorunlar Erdem Özkara
16.00-16.15 Spinal cerrahide işler yolunda gitmezse Murat Hancı
16.15-16.30 Tartışma  
16.30-16.45 Kahve Arası  
16.45-18.15 Keynote Lectures 2 - ONLINE OTURUM - AGING SPINE Moderators: Mehmet Zileli, Haluk Berk
16.45-17:00 Degenerative cervical myelopathy: A critical issue of the aging spine Michael George Fehlings
17:00-17:05 Discussion  
17:05-17:20 Management of odontoid fractures in the elderly Alexander R. Vaccaro
17:20-17:25 Discussion  
17:25-17.40 CSM and Deformity – Advanced Techniques Edward C. Benzel
17.40-17.45 Discussion  
17.45-18:00 Evolving concepts in spinal instability Atul Goel
18:00-18.15 Discussion  
18.15-18:30 Cervical arthroplasty in the elderly: a suitable option? Oscar L. Alves
18:30-18.45 Discussion  
08.30-10:00 Panel 6: Yaşlanan omurga ve kifoz Oturum Başkanları: Yurdal Gezercan, Akif Albayrak
08.30-08.45 Yaşlanan omurgada sagital profil. Hangisi normal, hangisi anormal? Çağlar Yılgör
08.45-09.00 Erişkinde Scheuermann kifozu: Kimi ameliyat edelim? Suat Canbay
09.00-09.15 Adolesanda sagittal profil. Hangisi normal, hangisi anormal? Alpaslan Şenel
09.15-09.30 Adölesan kifozda düzeltme ve cerrahi teknikler Kıvanç Olguner
09.30-09.45 Osteoporotik kırık sekeli kifoz: anterior cerrahi yaparım Akif Albayrak
09.45-10.00 Osteoporotik kırık sekeli kifoz: posterior cerrahi yaparım Özkan Ateş
10.00-10.15 Tartışma
10.15-10.30 Kahve Arası  
10.30-12.00 Panel 8: Yaşlanan omurgada cerrahi zorluklar ve çözümler Oturum Başkanları: Ufuk Talu, Ferhat Harman
10.30-10.45 Osteoporotik hastada spondilolistezis cerrahisi, zorluklar ve çözümler? Fatih Keskin
10.45-11.00 Osteoporotik patlama kırığında cerrahi zorluklar Onur Ulu
11.00-11.15 Parkinsonlu hastada dejeneratif omurga cerrahisi, zorluklar ve çözümler Zafer Orkun Toktaş
11.15-11.30 Ankilozan spondilitli dejeneratif omurga cerrahisinde sorunlar ve çözümler  Mehmet Aydoğan
11.30-11.45 Romatoid Artritli deneratif omurgada cerrahi sorunlar ve çözümler Ufuk Talu
11.45-12.00 Tartışma  
12.00-13.00 Öğle Yemeği  
13.00-14.30 Panel 10: Omurga Dejeneratif Sorunlarında Perkütan Girişimlerin Yeri Oturum Başkanları: Cumhur Kılınçer, Yetkin Söyüncü
13.00-13.15 Faset eklemi enjeksiyonları Vehbi Gülmen
13.15-13.30 Kök bloğu Bilgehan Tosun
13.30-13.45 Sakroiliak eklem enjeksiyonu Erkan İnanmaz
13.45-14.00 Epidural kortikosteroid enjeksiyonu Meltem Uyar
14.00-14.15 Disk içi enjeksiyonlar Mutlu Çobanoğlu
14.15-14.30 Tartışma  
14.30-14.45 Ara  
14.45-16.15 Serbest Bildiri Oturumu 8 Oturum Başkanları: Tahsin Erman, Mutlu Çobanoğlu
08.30-10.00 Serbest Bildiri Oturumu 5 Oturum Başkanları: Uygur Er, Bilgehan Tosun
10.15-10.30 Ara  
10.30-12.00 Serbest Bildiri Oturumu 6 Oturum Başkanları: Hakan Karabağlı, Serdar Akalın
12.00-13.00 Öğle Yemeği  
13.00-14.30 Serbest Bildiri Oturumu 7 Oturum Başkanları: Serdar Akalın, Ahmet Öğrenci
14.45-16.15 Workshop 2 TRIASPINE
14.45-16.15 Osteoprotik omurgada fiksasyon stratejileri Alpaslan Şenköylü
08.30-10:00  Panel 12: Servikal Omurga ve Omurilik Yaralanmaları Oturum Başkanları: Erkan Kaptanoğlu, Cüneyt Şar
08.30-08.45 Servikal omurga yaralanmalarında ilk yardım, transport ve acil servis yönetimi  Ömer Erşen
08.45-09.00 Servikal kırıklarda sınıflama ve klinik değerlendirme Ali Dalgıç
09.00-09.15 Oksiput-C1-C2 kırıklarına yaklaşım ve tedavi Serkan Şimşek
09.15-09.30 Subaksiyel servikal kırıklara yaklaşım ve tedavi  Cüneyt Şar
09.30-09.45 Omurilik yaralanmalarında rejeneratif tedavilerin yeri Erkan Kaptanoğlu
09.45-10.00 Tartışma  
10.00-10.30 Kahve Arası  
10.30-12.00 Panel 14: Torakolomber ve Lomber Kırıklar Oturum Başkanları: Ali Dalgıç, Alihan Derincek
10.30-10.45 TL kırıklarda güncel sınıflamaların karşılaştırması Safa Satoğlu
10.45-11.00 Konservatif tedavi: hangi kırığa ve nasıl? Şeref Doğan
11.00-11.15 TL kırıklarda füzyon cerrahisi Yetkin Söyüncü
11.15-11.30 TL kırıklarda non-füzyon cerrahi Tunç Öktenoğlu
11.30-11.45 Torakolomber omurilik yaralanmasında rehabilitasyon Aliye Tosun
11.45-12.00 Tartışma  
12.00-13.00 Öğle Yemeği  
13.00-14.30 Panel 15: Metastatik Omurga Tümörleri Oturum Başkanları: Ali Öner, Ahmet Dağtekin
13.00-13.15 Omurga metastatik tümörlerinin genel özellikleri Serkan Erkan
13.15.13.30 Metastaz biyolojisi ve moleküler biyolojik tanı Ahmet Dağtekin
13.30-13.45 Metastatik tümörlerde medikal onkolojik tedaviler Ulus Ali Şanlı
13.45-14.00 Metastatik tümörlerde radyocerrahinin yeri Sait Şirin
14.00-14.15 Metastatik tümörlerde instabilite ne zaman olur? Tahsin Erman
14.15-14.30 Metastatik tümörlerde cerrahi ne zaman ve nasıl? Deniz Kargın
14.30 Kapanış
08.30-10:00 Panel 13: Spondilolistezis Oturum Başkanları: Ahmet Hilmi Kaya,Hacı Mustafa Özdemir
08.30-08.45 Etyoloji, patologenez ve doğal seyir Murat Şakir Ekşi
08.45-09.00 İstmik spondilolistezis, ben nasıl yaparım Meriç Enercan
09.00-09.15 Dejeneratif spondilolistezis, ben nasıl yaparım Murat Altaş
09.15-09.30 Yüksek dereceli spondilolistezis, ben nasıl yaparım Fatih Dikici
09.30-09.45 Spondilolistezis cerrahisinde komplikasyonlar ve yönetimi Hacı Mustafa Özdemir
09.45-10.00 Tartışma  
10.15-10.30 Kahve Arası  
10.30-12.00 Serbest Bildiri Oturumu 10 Oturum Başkanları: Dr. Erkan Kaptanoğlu, Dr. Gökhan Demirkıran
13.00-14.30 Serbest Bildiri Oturumu 12 Oturum Başkanları: Meriç Enercan, Hasan Kamil Sucu
08.30-10.00 Serbest Bildiri Oturumu 9 Oturum Başkanları: Alihan Derincek, Orkun Koban
10.00-10.30 Ara  
10.30-12.00 Serbest Bildiri Oturumu 11 Oturum Başkanları: Deniz Kargın, Nail Çağlar Temiz
13.00-14.30 Serbest Bildiri Oturumu 13 Oturum Başkanları: İ. Safa Satoğlu, Tunç Öktenoğlu

Workshoplar

26 MAYIS 2022 Workshop 1 PUNTA SALONU
14.45-16.15 VBT Vertebral Body Tethering Workshop Prof. Dr. Mehmet Aydoğan
27 MAYIS 2022 Workshop 2 PUNTA SALONU
14.45-16.15 Osteoporotik Omurgada Fiksasyon Stratejileri Prof. Dr. Alpaslan Şenköylü

Genel Bilgiler

GENEL BİLGİLER


Kongre Merkezi :

XIV. Uluslararası Türk Omurga Kongresi; 25 – 28 Mayıs 2022 tarihlerinde Wyndham Grand İzmir Otel’de gerçekleştirilecektir.


Kongrenin Dili :

Kongre’nin resmi dili Türkçe ve İngilizce’dir.


Katılım Sertifikası :

Kongreye kayıt yaptıran tüm katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.


Davet Mektubu :

Kayıt işlemini yaptırmış tüm katılımcılara talep ederlerse davet mektubu gönderilecektir. Bu mektup sadece katılımcının kurumundan izin almasına yardımcı olmak amacını taşımaktadır.


Sergi Alanları :

Kongre süresince ilaç, tıbbi malzeme ve kitap alanlarında ürün sahibi firmaların, ürünlerini sergileyebilmesi amacıyla Wyndham Grand İzmir’de geniş bir alan ayırılmıştır. Sergi alanlarına girişte kongre kaydı yaptırmış olma şartı aranmaktadır.


Sunu Teslim & Kontrol Odası :

Sunumlarınız sırasında zorluk yaşamamanız için taşınabilir belleklerinizi Microsoft Office altında çalışan programlarda hazırlamanız ve yedeklerini yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Sunumunuzdan önce mutlaka taşınabilir belleklerinizi herhangi bir aksaklık yaşanmaması için sunu teslim / kontrol odasında kontrol etmeniz rica olunur. Tüm salonlarda dizüstü bilgisayar ve görüntüleme cihazları bulunacaktır. Sunumlar taşınabilir bellek ile teslim edilmelidir. Kişisel bilgisayarlardan sunum yapılmak istenildiği taktirde salon içinde bulunan teknik masaya bilgi verilmesi gerekmektedir. Herhangi bir aksaklık yaşanmaması için sunumlarınızı oturum saatinizden en az 1 saat önce yayına hazırlaması için slayt odasına teslim etmeniz gerekmektedir.


Bildiri Gönderimi :

Bildiriler Online Bildiri Modülü (www.spinecongress2022.com) kullanılarak online olarak gönderilecektir. Özetler gönderildiği şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.


Posterler :

Sözel bildiri olarak seçilmeyen klinik çalışmalar e-poster şeklinde sisteme yüklenecek ve katılımcılar tarafından kongre süresince izlenebilecektir.

ÖNEMLİ TARİHLER


Otele Giriş Tarihi : 25 Mayıs 2022
Otelden Çıkış Tarihi : 28 Mayıs 2022
Kongrenin Başlangıcı : 25 Mayıs 2022 / Saat 13:00
Kongrenin Bitişi : 28 Mayıs 2022 / Saat 12:00
Bildiri Gönderiminin Son Günü : 15 Nisan 2022
Erken Kayıt - Konaklama Fiyatının Son Günü : 01 Nisan 2022

Uluslararası Konuşmacılar

Kayıt Bilgileri

KAYIT ÜCRETLERİ KAYIT FORMU


Kayıt Tipi Erken Kayıt
01 Nisan 2022 ve Öncesi
Geç Kayıt
01 Nisan 2022 Sonrası
Uzman 1.950,00 TL 2.100,00 TL
Asistan 1.250,00 TL 1.500,00 TL
Firma Temsilcisi 1.750,00 TL 1.900,00 TL
Davetli Konuşmacı 1.400,00 TL
Refakatçi 1.250,00 TL

Kayıt ücretlerine dâhil olan hizmetler;

 • * Kayıt ücretlerine %18 KDV dahil değildir.
 • * Kongre süresince alınan çay kahve molaları ve öğle yemekleri,
 • * Açılış Kokteyli,
 • * Tüm bilimsel oturum ve aktivitelere katılım hakkı,
 • * Bilimsel ve ticari sergi alanlarına giriş hakkı,
 • * Kongre dokümanları; çanta, program ve bildiri özetleri kitabı, yaka kartı, katılım sertifikası,
 • * Günlük kongre kayıt işlemi yapılmayacaktır.Kongre otelinde yer kalmamıştır. Konaklama yapmak için spinecongress@egekongre.com adresine mail atmanızı gerekmektedir.


İPTAL KOŞULLARI

 • * İptal talepleri yazılı olarak bildirilmelidir.
 • * 15 Mart 2022 tarihine kadar bildiren iptallerde ücretin tamamı iade edilecektir.
 • * 15 Mart 2022’den sonra yapılacak iptallerde iade yapılmaz. İsim değişikliği yapılabilir
 • * Tüm iade işlemleri kongre bitiminde yapılacaktır.


Banka Hesap Bilgileri

Hesap Adı : Ege Üs Kongre Danışmanlık Turizm ve İnş.San.Tic.Ltd.Sti
Banka Adı : Türkiye İş Bankası Alsancak Şube (3401)
TL Hesap Numarası : 973532 IBAN : TR08 0006 4000 0013 4010 9735 32


* Ödemelerinizde mutlaka kayıt yaptırdığınız organizasyonun adını ve ödeme yapılan kişinin ismini belirtiniz.

İletişim